CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ha Lô

Công ty được thành lập vào ngày 16.10.2014, với vốn đầu tư là 10 tỷ đồng, có 4 cổ đông sáng lập và được điều hành bởi Bà Tôn Nữ Bảo Vy.

Công ty đã thay đổi địa chỉ trụ sở vào ngày 27.07.2015 từ thửa 469, tờ bản đồ 38, Đường ĐT 747B, Tổ 6, Ấp Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương sang Thửa Đất số 575 và thửa 87, Tờ bản đồ số 39, P.Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương (thay đổi giấy phép lần 2)

Công ty thay đổi giấy phép lần 3 ngày 09.06.2016 và tăng thêm 2 cổ đông: Ông Nguyễn Thành Lanh và Ông Kỷ Minh Du; đổi người đại diện từ Bà Tôn Nữ Bảo Vy sang Ông Kỷ Minh Du.

Công ty thay đổi giấy phép lần 4 ngày 14.07.2016 và tăng vốn điều lệ lên 26 tỷ. Mục đích tăng vốn để đầu tư xây dựng nhà xưởng. Tháng 7.2016, Công ty bắt đầu mở rộng sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực được cấp phép khác ngoài mua bán hóa chất xử lý bề mặt.

Công ty thay đổi giấy phép lần 5 ngày 03.10.2016 và tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ. Mục đích tăng vốn để trang trải các khoản nợ mua sắm Tài sản cố định, trang bị máy móc thiết bị phục vụ sản xuất trước đó.

Công ty thay đổi giấy phép lần 6 ngày 18/10/2017 và thay đổi ngành nghề, chuyển nhượng vốn cho cổ đông nước ngoài. Công Ty Just Successful INC: sở hữu: 4 tỷ, Chi Wei Shiu: 2 tỷ, Tsai Ya Hui: 8 tỷ. Tổng: 14 tỷ chiếm 35% tổng vốn điều lệ.

Công ty thay đổi giấy phép lần 7 vào tháng 01/2018 và tăng vốn lên 60 tỷ.

Công ty thay đổi giấy phép lần 8 vào tháng 01/2019 và tăng vốn lên 80 tỷ

Tin tức nổi bật

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

01.07.2023

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
[...]

Thông báo Chốt danh sách cổ đông

05.06.2023

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM)[...]

Công bố thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng

30.05.2023

HLO: Công bố thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 3042/UBCK-GSĐC ngày 24/05/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước[...]

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

29.03.2023

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ha Lô xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty[...]

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

04.04.2022

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ha Lô xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty[...]

XUẤT KHẨU DÂY CHUYỀN SANG THÁI LAN

24.06.2021

Công ty Ha Lô luôn không ngừng học hỏi và tiếp thu các kĩ thuật tiên tiến từ các nước và nhập khẩu về[...]