CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Sản phẩm

Mạ niken

Phân loại Mã sản phẩm Nội dung
Mạ niken bán bóng SN-121, SN-122 Điện thế đạt 130 mV
Mạ niken bóng NI 01-25 , NI 02-5 Trắng xanh
NI 01-26 , NI 02-5 Bề mặt sáng bóng nhanh chóng
NI 01-28, NI 02-6 Chuyên ứng dụng mạ quay
Chất chống châm kim Ni-05 Không chứa sulfua
Chất khử đồng kẽm NI-10 Dạng lỏng
Chất khử sắt NI-12 Dạng bột
Niken hóa

(hàm lượng photpho trung bình)

Coventya Enova Lumen 785 Tốc độ mạ nhanh0.6-0.9mil/giờ
Niken hóa

(hàm lượng photpho cao)

Coventya Enova H15 Độ cứng HV: 990 (xử lý nhiệt 1 giờ tại 4000C)
Niken vi lỗ(mạ niken vi xốp Criterion MP 250 Số lượng vi lỗ (vi xốp) từ 10,000/cm2 đến 100,000/cm2