CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Hạn chế kinh doanh (Giấy phép: 646/GP-BCT)

Phân loại Mã sản phẩm Nội dung
Natri xyanua NaCN Đài Loan, Hàn Quốc
Kali xyanua KCN Mỹ
Đồng xyanua CuCN Hàn Quốc
Kẽm xyanua ZnCN Hàn Quốc
Muối vàng KAu(CN)2 Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam
Muối bạc KAg(CN)2 Hàn Quốc
Axit cromic CrO3 Thỗ Nhĩ Kỳ, Mỹ