CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Công bố thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô thông báo về việc trở thành công ty đại chúng như sau:
Theo văn bản số 3042/UBCK-GSĐC ký ngày 24/05/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xác nhận Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng.

File đính kèm:

  • 1. UBBCK Chấp nhận HALO là công ty đại chúng:
  • 2. CÔNG BỐ HALO ĐÃ TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG:
  • 3. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN:
  • 4. THÔNG BÁO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA:
  • 5. GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN 6:
  • 6. GIẤY XÁC NHẬN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH:
  • 7. GCNDKKD THAY ĐỔI LẦN 12 CẬP NHẬT ĐỊA CHỈ:
  • 8. PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ: