CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Sản phẩm

预处理

分类 产品代码 内容
热脱脂(喷) CP-928 普通型
热脱脂(浸泡 CP-21 镍锌合金、铜
CT-10 普通型
CP-20 普通型
CT-21A, 21B 铁(强碱)
超声波除油 CP-26 普通型
CP-21 镍锌合金、铜
CP-36 减蜡剂,锌合金
第一阶段电解脱脂 EC-501 添加 NaOH(注射)
EC-502 添加 NaOH(注射)
EC-507 添加 NaOH(注射)
EC-508A,508B
EC-504 锌合金,阴极
末级电解液脱脂 EC-505 强碱
末级电解液脱脂 CW-60 表面活性剂
VN-300 冷脱脂、溶剂脱脂
酸性脱脂 CW-61 加盐酸(HCl),铁
MM-500
酸抑制剂 LC-10 泡沫少
LC-11 高浓度
LC-12 平均浓度
催化剂 XT-231 盐酸 (HCl),热处理
酸性电解脱脂 AP-736 硫酸 (H2SO4)
活性炭 AH-512 粉末状,锌合金
AH-513 液体,锌合金