CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Sản phẩm

合金电镀

分类 产品代码 内容
黑钴锡
(非黑镍)
SC-58 旋镀、挂镀
白锡青铜
(非镍白)
VN-870 旋镀、挂镀
白钴锡
(非白铬)
SC-67 旋镀、挂镀