CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Sản phẩm

分类 产品代码 内容
氰化铜 CL-3, CL-4 高抗杂质性
焦磷酸铜电镀化学品 PC-15 电流效率达到98%,采用高电流密度可缩短电镀时间
硫酸铜 Cu-166 旋镀
Super-Kotac 挂镀
仿古镀铜 CD-50 棕褐色
CD-79 棕黑色
镀金 S.I Gold 100, 101 纯元素,铜锡锌合金